Het Prikkelbare Darm Syndroom (PDS), vroeger vaak “spastische darm” genoemd, is een veel voorkomende aandoening. De belangrijkste verschijnselen zijn buikpijn, in combinatie met diarree of verstopping, of een afwisseling daarvan. Daarnaast komen tal van andere lichamelijke en psychische klachten voor zoals: winderigheid, opboeren, opgeblazen gevoel in de buik, stemmingwisselingen, extreem vermoeidheid en lusteloosheid.

Het maag-darm kanaal is een uiterst gevoelig orgaan. Gevoelig voor prikkels zoals voedsel, maar ook voor spanning en emoties. Iedereen heeft wel eens buikpijn of diarree gehad vlak voor een spannende gebeurtenis, zoals een examen. Mensen met prikkelbare darmen hebben een overgevoelig maag-darm kanaal. Bij inwendig onderzoek worden er echter geen afwijkingen gevonden. Men noemt zo’s situatie een “functionele aandoening”: er is geen zichtbare afwijking te vinden maar het functie van het orgaan is aangetast.

Bij het ontstaan en voortduren van de klachten spelen meerdere factoren een rol. Zoals een familiare aanleg, voeding, een doorgemaakte darminfecties, medicijnen gebruik, sommige karaktereigenschappen en stress in de thuissituatie of op het werk.

In 1980 heeft men een hypnotherapie protocol ontwikkeld. Met dit protocol worden patiënten met succes behandeld. 

De meeste mensen ervaren door de behandeling een sterke (tot 80%) vermindering van de lichamelijke en psychische klachten. Bij sommige verdwijnen de klachten helemaal.

 
 

Hypnotherapie wordt in steeds meer onderzoeken effectief bewezen in behandeling van de Prikkelbaar Darm Syndroom.

Effectiviteit is niet alleen op korte termijn bij 50% tot 80% patiënten gemeten, ook op het langere termijn (12 en meer maanden)  blijken patiënten nog steeds sterke vermindering van de klachten ervaren. 

 

Wat kan je verwachten?

In de therapie leert u trance of hypnose te benutten om uw klachten aan te pakken. U krijgt oefeningen waarbij u zich bijvoorbeeld een pijnlijke buik voorstelt als een warme, zachte buik, terwijl u heel ontspannen bent. Deze gedachtebeelden hebben invloed op de darmwerking. Veel mensen herkennen dit principe uit het volgende voorbeeld: als je alleen maar dénkt aan je lievelingsgerecht, loopt het water al in je mond. Het gedachtebeeld is voldoende om, in dit geval, uw speekselklierorgaan aan het werk te zetten. Dit vermogen om het lichaam te beïnvloeden met gedachtebeelden is in hypnose nog vele malen groter.

Omgekeerd weten we ook hoe negatieve gedachten en emoties ons lichaam beïnvloeden. Bijna iedereen kent wel een aanval van diarree vlak voor een spannende gebeurtenis zoals bijvoorbeeld een examen. Tijdens de therapie leert u verschillende ademhalings- en ontspanningsoefeningen die bijdragen aan algehele ontspanning en ontspanning in uw buikgebied. Bovendien leert u anders met stressvolle situaties om te gaan. Hierdoor zal uw dikke darm minder prikkels te verwerken krijgen, waardoor verkramping en pijn afnemen.

 
 

De behandeling is gericht op:

  • lichamelijk herstel van de klachten; pijnvermindering en herstel van de stoelgang
  • het vergroten van stressbestendigheid en zelfvertrouwen

Het programma bestaat uit een intakegesprek en zes tot dertien vervolgconsulten.

Tijdens de intake verzamelen we informatie over uw beleving van de klacht en over wat u wilt bereiken. Binnen het Darmmanagementprogramma bestaat ruimte voor uw individuele doelen.

Om het effect van de behandeling optimaal te laten zijn, krijgt u oefeningen mee naar huis. Uw actieve betrokkenheid is tijdens het gehele programma belangrijk.

 
 

Tarieven en andere zaken

Kosten en tijdsinvestering

PDS behandelingen zijn € 95,00 per sessie.

Een sessie duurt gemiddeld 1 uur.
De intake duurt 1,5 tot 2 uur.

  • Zorg ervoor dat je na de sessie niks hebt gepland, de sessies kunnen intensief zijn.
  • Drink genoeg water na een sessie. 
  • Je zorgt er voor dat je ‘schoon’ een sessie binnen komt ; er zit geen alcohol of drugs in je lijf.

Vergoedingen

Hypnotherapie wordt door sommige zorgverzekeraars vergoedt als u een alternatieve zorgverzekering heeft afgesloten. Kijk hiervoor ook bij tarieven consulten of uw zorgverzekeraar de behandeling vergoedt.

 

Uitkerende instanties

Soms zijn uitkerende instanties bereid om de kosten van de behandeling (deels) te vergoeden.
Dit geldt met name als het aannemelijk is dat de cliënt na genezing weer inzetbaar zal zijn op de arbeidsmarkt. Neem hiervoor contact op met uw bedrijfs – of arbeidsarts, UWV of de Sociale Dienst. Soms wil uw wijkteam of zorgmanager vanuit het WMO ook meedenken met oplossingen.

 
 
 
What do you want to do ?
New mail

Wachtlijst

Omdat dit een intensieve periode van samenwerking is tussen de therapeut en de cliënt wil ik garanderen dat er altijd plek is om je sessie door te kunnen laten gaan.

Omdat dit een zeer gewilde therapie is zijn de plekken snel bezet. Daarom hanteer ik op dit moment een wachtlijst.

Als je je hiervoor aanmeldt neem ik contact met je op en stemmen we samen af per wanneer je aan de slag kan.