Kinder hypnose

Kinder hypnose

Hypnotherapie is uitstekend middel om kinderen te bereiken en te helpen leren omgaan met de moeilijkheden van het leven.
Juist kinderen hebben nog een goed voorstellingsvermogen en kunnen mee gaan in het verhaal dat vertelt wordt.

Ik maak in de praktijk onderscheid tussen verschillende leeftijdsfases. Jongere kinderen hebben een andere vertelling en benadering nodig dan oudere kinderen. 

Ik werk met kinderen vanaf 4 jaar.

Wanneer er sprake is van gedragsproblemen, zoals ADHD, dan pas ik de sessie aan op het kind.
Bijvoorbeeld, een kind wat veel moet bewegen maak ik de afspraak mee dat hij na 2 vragen even mag bewegen of spelen. Ook maak ik gebruik van bijvoorbeeld fidget toys, playmobile of klei om situaties te verduidelijken.

De therapie wordt aangepast aan het probleem. Vaak zijn er maar enkele sessies nodig. Wat vooral belangrijk is, is dat er een goede connectie is tussen de therapeut en het kind. Wanneer het kind zich veilig voelt kan er pas wat bereikt worden.

Kinder hypnose

Welke problemen ?

Ik ben gespecialiseerd in buikpijn bij kinderen (Prikkelbare Darm Syndroom Therapie).
Buikpijn kan spanning zijn, constipatie of bijvoorbeeld ontlasting niet los kunnen laten op het toilet.
Er kunnen ook andere oorzaken meespelen.
Ik leer jouw kind hoe hij met zijn hoofd invloed kan hebben op zijn lichaam.
Bij lichamelijke klachten ga ik ervan uit dat er eerst contact is geweest met de huisarts om fysieke oorzaken uit te sluiten.
Bij PDS is er een verklaring nodig van de huisarts.
Bij onzekere kinderen ligt de aandacht op egoversterking en zelfvertrouwen en verminderen van perfectionisme.

Andere thema’s die vaak voorkomen: bedplassen, angst (vliegen, tandarts, spreken voor de klas, etc), verlatingsangst, tics, obsessieve gedachten en compulsieve acties, slaap problemen, gepest worden, gedragsproblemen, faalangst, leren, presentaties en examens doen.
Ook op gebied van relaties kan de therapie ingezet worden. Bijvoorbeeld hechtingstherapie, omgaan met echtscheiding, het accepteren van een nieuwe relatie van een ouder of andere volwassenen in zijn omgeving.

Fysieke problemen die veel voorkomen zijn nagel bijten, tanden knarsen en neus/huid pulken.

 

Wat kan je verwachten?

slapend kind op wolk

We starten met een telefonisch intake gesprek met de ouder en eventueel ook samen met het kind (leeftijdsafhankelijk). 
We onderzoeken waar je kind tegen aanloopt en hoe we de therapie kunnen inzetten.

Na het telefonisch intake gesprek volgt een kennismaking van ongeveer 120 minuten samen met ouder en kind.
Het is niet altijd wenselijk dat de ouder aanwezig is bij de therapie, dat is leeftijdsafhankelijk. Vaak doen we na de kennismaking al een oefening. Hier is de ouder niet bij aanwezig. Deze oefening wordt opgenomen en meegegeven om thuis af te luisteren.

Daarna is het meest wenselijk om de vervolg sessies te volgen zonder aanwezigheid van de ouder. Soms wordt de ouder aan het eind van de sessie uitgenodigd. Dan vertelt je kind zelf wat we hebben besproken. 

Heel soms is het nodig om de ouder apart uit te nodigen voor een losse sessie. Voornamelijk wanneer er sprake is van hechtingstherapie.

Tarieven en praktische zaken

  • Een intake kost € 170,00. Dit is inclusief intakesessie, opstellen behandelplan en (eventueel) brief aan uw huisarts.
  • Een sessie van 1 uur kost € 85,00.
  • Lage inkomens en studenten krijgen €10,00 korting.
  • Kinderen die onder schooltijd komen (tussen 10:00 & 14:00) krijgen ook € 10,00 korting.
  • Je kan voor een vergoeding voor de zorgverzekering in aanmerking komen.
  • Zorg ervoor dat je na de sessie niks hebt gepland, de sessies kunnen intensief zijn.
  • Drink genoeg water na een sessie. 
  • Je zorgt er voor dat je ‘schoon’ een sessie binnen komt ; er zit geen alcohol of drugs in je lijf.